Apetýt

Host: hajný Jaroslav Gryc o současném stavu lesa a jeho obyvatel

Apetýt

Host: hajný Jaroslav Gryc o současném stavu lesa a jeho obyvatel
Moderátorky pořadu Apetýt. Zleva: Lucie Hostačná, Jana Kobylinská, Jarka Vykoupilová

Brno

Přes čtyřicet let je lesníkem a stará se o část Školního lesního podniku ve Křtinách. Jak se mění kvalita lesních porostů, jsou v lese znatelné změny klimatu? Chovají se návštěvníci lesa ohleduplně a potkal v revíru pytláky? A proč jsou pro zdravý lesní porost tak důležití ptáci? Moderuje Jarka Vykoupilová.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají