Apatyka

Zdravotničtí interventi pomáhají lidem v těžké životní situaci i v Olomouci

Apatyka

Zdravotničtí interventi pomáhají lidem v těžké životní situaci i v Olomouci
zoufalství, pomoc, podaná ruka

Olomouc

Intervent poskytuje psychickou první pomoc příbuzným a blízkým pacientů. „A to na základě traumatického zážitku, který zažili,“ vysvětluje Michaela Gehrová.

Ostatní také poslouchají