On Air

S koktavostí nebojujte, vzkazuje mladá žena. Je to proces sebepřijetí a práce s emocemi

On Air

S koktavostí nebojujte, vzkazuje mladá žena. Je to proces sebepřijetí a práce s emocemi
Petra Machovská začala podle rodinné legendy koktat ve třech letech po návštěvě čerta s Mikulášem

Radio Wave

S koktavostí se v Česku potýká statisticky mezi 250 a 300 tisíci lidmi. Jde o řečovou poruchu, jejíž příčině vzniku věda nerozumí. Někteří balbutici dokážou popsat zážitek, který u nich koktání spustil, to ale nezaručuje úspěch při léčbě. Petra Machovská začala podle rodinné legendy koktat ve třech letech po návštěvě čerta s Mikulášem. Pak následovalo osmnáct let boje s poruchou, zlomový moment přišel kolem dvacátého roku s terapií Nová mluva.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají