On Air

Ornitologové budují na Josefovských loukách ptačí rezervaci. Zaplavovanou nivu milují bahňáci i lidé

On Air

Ornitologové budují na Josefovských loukách ptačí rezervaci. Zaplavovanou nivu milují bahňáci i lidé
Josefovské louky

Radio Wave

Slučka, čejka, vodouš nebo bekasina. Říká vám to něco? Nejspíš tušíte, že jde o ptáky, ale asi si nevybavíte, jak vypadají, natož kdy jste je naposledy zahlédli na procházce. Možná nikdy. Jejich populace se v Česku rychle zmenšují. Z krajiny totiž mizí mokřadní stanoviště, která potřebují k životu. Podmáčená půda se vysušuje na ornici a ta vzhledem ke klesání spodní hladiny vody v posledních suchých letech dál degraduje.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají