Zprávy ze Severu

Devět projektů z Ústeckého kraje se představuje na aktuální putovní výstavě Má vlast cestami proměn

Zprávy ze Severu

Devět projektů z Ústeckého kraje se představuje na aktuální putovní výstavě Má vlast cestami proměn
Zámek Mirošovice, oprava skončí 28. června

Sever

Každoroční putovní výstava spolku Cestami proměn představuje proměny různých staveb v průběhu času. Fotografie s příběhy ukazují stav před opravou a po ní. Z letošní téměř stovky přihlášených proměn je devět z Ústeckého kraje.
Jana Vitásková

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají