Zprávy pro Plzeňský kraj

Zaniklá obec skrývá podzemní chodby

Zprávy pro Plzeňský kraj

Zaniklá obec skrývá podzemní chodby
Vyhlídková stezka Frauental

Plzeň

Dva kilometry za Přimdou stávala obec Frauentál. Bývala tam velká železárna, na místě totiž byla hojnost železné rudy, kterou mohli lidé sbírat přímo na povrchu země. Přimdský badatel, kronikář a průvodce muzea Josef Rídl zaniklé místo už sedm let odkrývá a hledá různé stopy po výrobě železa a také tabulového skla.
Martina Sihelská

Více z pořadu