Zprávy pro Plzeňský kraj

Severní Plzeňsko trpí nedostatkem vody, vodojemy obcí se doplňují z větších středisek častěji než kdy dřív

Zprávy pro Plzeňský kraj

Severní Plzeňsko trpí nedostatkem vody, vodojemy obcí se doplňují z větších středisek častěji než kdy dřív
Tisková mluvčí Vodárny Plzeň Dana Veselá u vodojemu v Krsech

Plzeň

Některé vodojemy na severním Plzeňsku se kvůli úbytku podzemní vody už samy nenaplní. Musí je tam proto cisternami doplňovat Vodárna Plzeň. A každý rok o něco častěji než v roce předchozím.
Jitka Englová

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají