Zpoždění

Rozhovory o tvorbě překladových slovníků, s Petrem Kautským, s Josefem Fronkem a Jaroslavem Olšou