Karel IV: první český král, který se stal také císařem Svaté říše římské

Karel IV., pomník na Křižovnickém náměstí v Praze

Setkání s jednou nejvýznamnějších osobností českých dějin panovníkem Karlem IV., zvaným Otec vlasti.