Zelené světy

Méně známé odrůdy šeříků, krkavec, přesazování trvalek

Zelené světy

Méně známé odrůdy šeříků, krkavec, přesazování trvalek
Fialově kvetoucí šeřík

České Budějovice

Magazín Zelené světy představí některé méně známé druhy a odrůdy šeříků nebo krvavec. A zodpoví posluchačské dotazy o přesazování trvalek na sklonku jara i nakládání se zeminou z truhlíků. K poslechu zvou Hanka Šoberová a Pavel Chlouba.
Hana Šoberová, Pavel Chlouba