Zápisník zahraničních zpravodajů

Lucemburský Echternach roztančili poutníci

Zápisník zahraničních zpravodajů

Lucemburský Echternach roztančili poutníci
Poutníci tančí v rozestupech na délku šátku. Účastní se ženy s dětmi, muži přitančí až za nimi

Radiožurnál

Oslavovat světce hromadným tancem kolem místa jeho posledního spočinutí není právě rituál, který by byl v katolické církvi běžný. Na svaté se pějí chvalozpěvy nebo se prosí o pomoc v modlitbách. Patrona lucemburského města Echternach, svatého Willibrorda, který obracel na víru obyvatele Porýní a dnešního Nizozemska, uctívají lidé z lucembursko-německého pomezí tanečním procesím v rytmu polky. Několik tisíc lidí poskakuje v pětistupech kolem zdejší románské baziliky.

Více z pořadu