Za starých časů

Maléreček, které udržují více než stoleté umění zdobení kraslic, není na Jižní Moravě mnoho. Proto Slovácké muzeum v Uherském Hradišti pořádá kurzy této tradiční techniky. Více Jiří Mottl a lektorka kurzů Marie Vlčková.

Za starých časů

Maléreček, které udržují více než stoleté umění zdobení kraslic, není na Jižní Moravě mnoho. Proto Slovácké muzeum v Uherském Hradišti pořádá kurzy této tradiční techniky. Více Jiří Mottl a lektorka kurzů Marie Vlčková.
Za starých časů

Dvojka

Více z pořadu