Za obzorem

Uzavřené socialistické komunity fungují v Izraeli už víc než sto let. „Na válku jsme si tam zvykli,“ říká jeden z osadníků

Za obzorem

Uzavřené socialistické komunity fungují v Izraeli už víc než sto let. „Na válku jsme si tam zvykli,“ říká jeden z osadníků
Kfar Aza po útoku Hamásu

Plus

Po celém Izraeli jich je asi 260 a žije v nich asi 160 tisíc lidí. V 10milionovém Izraeli je to ale menšina, přesto z jednoho z nich pocházeli například zakladatel první izraelský premiér David Ben Gurion, Golda Meirová nebo dlouholetý izraelský politik Šimon Peres. Jde o kibucy, tedy uzavřené izraelské společnosti, které stály u zrodu židovského státu.
Jiří Klečka

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Izraelské kibucy jsou víc než 100 let starý koncept. Uzavřené komunity se na území Palestiny v tehdejší Osmanské říši objevovaly ještě před vznikem samostatného státu Izrael. Některé kibucy mají dokonce českou stopu. Jak se v kibucech tehdy, že ano, kolik jich je teď a jak jsou pro Izrael důležité? Jsou součástí izraelské expanzivní politiky na palestinských územích? A kdo zakládal kibuc? Masaryk? Otázky pro dnešní díl pořadu za obzorem. U jeho poslechu vás vítá Jiří Klečka za obzorem unikátní analýzy politiky, kultury a konfliktů opomíjených koutech světa.

  • Jde typově tajgu a přilby po mají. HN dál má jsem-li, aby mi ty, když už ji vmetla. Jsme lidi se.

  • Kterými jsem vyrůstal. Lidi mého věku jsou moje rodina. Večeřel jsem se svými spolužáky v podstatě ode dne, kdy jsem se narodil, až do dneška. Jsme jedna velká rodina a v tom je naše síla. Bojíme se, co se stane, až válka skončí. Co když se ne úplně všichni budou chtít vrátit?

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají

Vybíráme z e-shopu Českého rozhlasu