Wydarzenia

Aktualności Radia Czeskiego v Ostrawie

Wydarzenia

Aktualności Radia Czeskiego v Ostrawie
Polská vlajka

Ostrava

Wystawy w siedzibie Kongresu Polaków oraz oral history - rozmowa z zaolziańskim historykiem Grzegorzem Gąsiorem.