Výlety

Z ostravských Vítkovických železáren je kulturní a společenské centrum. Říká se mu Ocelové město

Výlety

Z ostravských Vítkovických železáren je kulturní a společenské centrum. Říká se mu Ocelové město
Vysoká pec se zavěšenou vyhlídkovou plošinou Bolt Tower se tyčí do výšky téměř 80 metrů

Rádio vašeho kraje

Ostravské Hradčany. Nebo také Ocelové město. To jsou nejčastější pojmenování, která používají návštěvníci Dolních Vítkovic. V této části průmyslového areálu Vítkovických železáren se třemi na sebe navazujícími celky - černouhelným dolem, koksovnou a vysokými pecemi - se výroba zastavila v roce 1998. Dnes jsou Dolní Vítkovice centrem kulturního a společenského dění a místem, které by měl vidět každý návštěvník Ostravy.
Romana Kubicová

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají