Výlety

Volskou cestou v Horním Poodří chodívala až stohlavá stáda dobytka. Dnes ji připomínají tabule

Výlety

Volskou cestou v Horním Poodří chodívala až stohlavá stáda dobytka. Dnes ji připomínají tabule
Volská cesta, zastavení Šenov u Bannerovy studánky

Rádio vašeho kraje

V Horním Poodří narazíte na originální naučné panely, které připomínají linii takzvané Volské cesty. Byl to koridor, kterým domluveným směrem lesními úvozy, přes louky s pastvou a kolem napajedel putovali voli na porážku. A trasa? Vedla z jižního Polska, kolem Těšína, k Hukvaldům, Moravskou bránou až k Vídni.
Petra Štrymplová

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají