Výlety

V benediktinském klášteře v Rajhradu jsou uchovávány vzácné moravské písemnosti

Výlety

V benediktinském klášteře v Rajhradu jsou uchovávány vzácné moravské písemnosti
Historická klášterní knihovna

Rádio vašeho kraje

Benediktinský klášter v Rajhradu na Brněnsku je živoucí tradicí řádu, ale také doslova pokladnicí písma. Proto zde našla útočiště jedna z poboček Muzea Brněnska, Památník písemnictví na Moravě. Místo údajně při své pouti navštívili i Cyril s Metodějem. Dnes je klášter otevřen veřejnosti, která se může seznámit nejen s životem benediktinů, ale také s historií moravského písemnictví.
Zdeněk Truhlář

Více z pořadu