Výlety

Naučná stezka v Libyni propojuje geologii, umění a duchovno. Slouží k zamyšlení a rozjímání

Výlety

Naučná stezka v Libyni propojuje geologii, umění a duchovno. Slouží k zamyšlení a rozjímání
Osmé zastavení nabízí nevšední průhled do krajiny

Rádio vašeho kraje

V Libyni na Žatecku v Ústeckém kraji vznikla naučná stezka o devíti zastaveních, která má geologicko-umělecko-duchovní rozměr. Na jejím vzniku se podíleli geologové, umělci i duchovní. Byly na ní použity místní materiály, jako je pískovec, čedič, opuka nebo jaspis. Vede podél žlutě značené turistické trasy od kostela sv. Jiljí směrem k Vochlické rozhledně. Je dlouhá necelý kilometr a je místem určeným k rozjímání.
Eva Bucharová

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají