Výlety

Na stezce Po stopách Eduarda Štorcha a Karla Zemana v Ostroměři uvidíte mamuta i pozůstatky hradiště

Výlety

Na stezce Po stopách Eduarda Štorcha a Karla Zemana v Ostroměři uvidíte mamuta i pozůstatky hradiště
Zastavení v ostroměřském muzeu Eduarda Štorcha, Karla Zemana a Matěje Kopeckého

Rádio vašeho kraje

Ostroměř na Jičínsku v Královéhradeckém kraji se může pochlubit několika slavnými rodáky. Ostroměř leží blízko Hořic pod úbočím Chlumu, podél toku řeky Javorky. Dávné osídlení dokládají archeologické nálezy už z doby kamenné a bronzové. Ostroměřsko tak inspirovalo k tvorbě i dva zdejší rodáky, spisovatele Eduarda Štorcha a filmového režiséra, výtvarníka a animátora Karla Zemana.
Vladislava Wildová

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají