Výlety

Knihovna pražského Strahovského kláštera ukrývá nejen obrovské množství svazků, ale i nádherné sály

Výlety

Knihovna pražského Strahovského kláštera ukrývá nejen obrovské množství svazků, ale i nádherné sály
Filosofický sál Strahovské knihovny

Rádio vašeho kraje

Strahovský klášter v Praze je nejstarším premonstrátským klášterem u nás, ve kterém premonstráti působí od roku 1143. V jeho areálu si můžete prohlédnout historické sály, stálou expozici a refektáře. Na jaře bude možné po rekonstrukci opět navštívit také Strahovskou obrazárnu.
Jolana Nováková

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají