Výlety

Každý zámek má své šlechtice, ale jen zámek Duchcov má Giacoma Casanovu

Výlety

Každý zámek má své šlechtice, ale jen zámek Duchcov má Giacoma Casanovu
Průčelí zámku Duchcov

Rádio vašeho kraje

Severočeský zámek Duchcov býval rezidencí věhlasného šlechtického rodu Valdštejnů. Návštěvníkům nabízí pět prohlídkových okruhů, včetně trasy, která připomíná nejznámějšího obyvatele zámku. Proslulého italského dobrodruha a světoběžníka Giacoma Casanovu, který na zámku popsal a také završil svůj život.
Stanislava Brádlová

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají