Východočeské výlety

Zaniklá sláva Vápennému Podolu neubírá na kráse

Východočeské výlety

Zaniklá sláva Vápennému Podolu neubírá na kráse
Stará vápenka je dnes technickou památkou

Pardubice

Obec vyrostla na příjmech z lomů, vápenek a lázní. To vše ale druhou světovou válkou skončilo. Léčivý pramen zmizel po nešťastném odstřelu kamene, vytěžený lom v samém srdci vesnice zavezli hlušinou z okolních lomů a z vápenek zůstala stát jen jedna jediná, která je dnes technickou památkou. 
Šárka Kuchtová

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají