Východočeské výlety

V pardubickém archivu mají pět a půl kilometru listin

Východočeské výlety

V pardubickém archivu mají pět a půl kilometru listin
V budově v Pardubicích skladuje archív dva a půl kilometru dokumentů, zbytek v Přelouči a Hradci Králové

Pardubice

Pardubická městská kniha z roku 1515 a další vzácné listiny dokumenty z Pardubic a okolních měst skrývají depozitáře Státního okresního archivu v Pardubicích.

Ostatní také poslouchají