Volej

Písně o studu

Volej

Písně o studu
Volej: Písně o studu

Radio Wave

Velmi častým pocit, který zažívají moderátoři Volej, je stud. Ten sice někdy může být prospěšný, jindy ale životy komplikuje. Hana Řičicová a Matěj Samec ho proto zkoumají a naslouchají písním, které ho tematizují.

Ostatní také poslouchají