Vltavín

Vyšebrodský průsmyk býval jednou z nejdůležitějších obchodních cest už od pravěku

Vltavín

Vyšebrodský průsmyk býval jednou z nejdůležitějších obchodních cest už od pravěku
Nejjižnější bod České republiky

České Budějovice

Ve Vltavínu si poslechnete výběr z cestování někdejšího redaktora českobudějovické rozhlasové stanice Jaroslava Klímy a archiváře Jiřího Zálohy po rakousko-českém pohraničí.
Zdeněk Zajíček

Více z pořadu