Vltavín

Kaple andělů strážných sloužila jako úkryt pro největší klášterní poklady ve Zlaté Koruně

Vltavín

Kaple andělů strážných sloužila jako úkryt pro největší klášterní poklady ve Zlaté Koruně
Kaple andělů strážných ve Zlaté Koruně

České Budějovice

Historie zlatokorunského kláštera byla zprvu spojená s úspěchy, ale několikrát zažil těžké chvíle. Vypálili jej husité, po zrušení při josefínských reformách se z něj stala slévárna a dílny. 
Zdeněk Zajíček

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají