Vlídné tóny (hudba beze slov)

Muzak – původně hudba do obchodů a veřejných zařízení, v přeneseném významu pohodové kulisové melodie

Vlídné tóny (hudba beze slov)

Muzak – původně hudba do obchodů a veřejných zařízení, v přeneseném významu pohodové kulisové melodie
Desky

České Budějovice

Jedním z mezinárodně známých termínů označujících neagresivní instrumentální kulisovou hudbu k příjemnému poslechu je muzak.  V prvním významu se jedná o americkou značku pokrývající hudbu jaksi na pozadí, která se hraje v obchodech a dalších veřejných zařízeních i s technickým zázemím. 
Jiří Kasal

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají