Vlídné tóny (hudba beze slov)

Harfa a melodie přílivu a odlivu sexuální touhy nebo v horách ztraceného ráje míru a lásky

Vlídné tóny (hudba beze slov)

Harfa a melodie přílivu a odlivu sexuální touhy nebo v horách ztraceného ráje míru a lásky
Harfa

České Budějovice

Nebyl Maxwell jako Maxwell. Robert Maxwell, neboli Ján Ludvík Hoch, to byl velice známý kontroverzní britský mediální magnát, ale Robert Maxwell, kterého máme na mysli ve Vlídných tónech, proslul v oblasti hudby jako skvělý harfista i úspěšný autor.
Jiří Kasal

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají