Víkendová univerzita

Obrazy mysli/Mysl v obrazech. Vztah umění a neurověd. Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., MUDr. Filip Španiel CSc., doc. MUDr. Irena Rektorová, PhD. a prof. MUDr. Jiří Horáček, PhD. (1. díl).

Víkendová univerzita

Obrazy mysli/Mysl v obrazech. Vztah umění a neurověd. Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., MUDr. Filip Španiel CSc., doc. MUDr. Irena Rektorová, PhD. a prof. MUDr. Jiří Horáček, PhD. (1. díl).
prozatimni_obrazek.png

Leonardo

Více z pořadu