Víkendová příloha

Lumbeho vila u Jeleního příkopu. Jak se žilo v dnes prezidentském sídle malíři Miloši Jiránkovi?

Víkendová příloha

Lumbeho vila u Jeleního příkopu. Jak se žilo v dnes prezidentském sídle malíři Miloši Jiránkovi?
Lumbeho vila

Vltava

Kdysi bylo na okolních pozemcích pohřebiště, za Rudolfa II. bažantnice. V novodobých dějinách se dokonce uvažovalo o demolici domu, který známe pod názvem Lumbeho vila. Dnes je objekt prezidentskou rezidencí, před více než sto lety zde poslední léta svého života prožil malíř vyznávající harmonii barev, postimpresionista, umělec, literární a výtvarný kritik Miloš Jiránek (1875−1911).
Jarmila Konrádová

Ostatní také poslouchají