Větrník - Host ve studiu

Zájem o fyziku zavedl Lucii Vítkovou z Ptení až do CERNu

Větrník - Host ve studiu

Zájem o fyziku zavedl Lucii Vítkovou z Ptení až do CERNu
Lucie Vítková

Olomouc

Pracuje v sekci radiační ochrany, kde se zabývá odpadem z bývalého elektron-pozitronového urychlovače LEP. Konkrétně jeho re-klasifikací z mírně radioaktivního na neradioaktivní.  „Je možné vrátit hromady materiálů do přírody,“ vysvětluje Lucie Vítková.
Dita Vojnarová

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají