Snažíme se budovat takový domov, jako by měl být pro naše rodiče, popisuje ředitel Domova odpočinku ve stáří

Domov důchodců

Začíná advent roku 2023 – příprava na Vánoce, kdy křesťané slaví narození Ježíše v Betlémě. Každoročně přináší tento čas nabídku zklidnění, míru a očekávání a taky je to čas solidarity a dobročinných sbírek. Jako původně postní období je advent přirozeně spojen s různými aktivitami ve prospěch chudých, nemocných, opuštěných.

Mohly by vás zajímat i tyto pořady