Vertikála

Křesťané oslavují zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Pravoslavní slaví Květnou neděli. Židé oslavují vyvedení z egyptského otroctví. Debatovat budou biskup Václav Malý a Josef Zicha, pedagog z FS ČVUT. Moderují Naděžda Hávová a Eva Hůlková.

Vertikála

Křesťané oslavují zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Pravoslavní slaví Květnou neděli. Židé oslavují vyvedení z egyptského otroctví. Debatovat budou biskup Václav Malý a Josef Zicha, pedagog z FS ČVUT. Moderují Naděžda Hávová a Eva Hůlková.
Vertikála

Plus