Vědecká dobrodružství

Němci chtějí zpátky přirozené záplavy. Po desítkách let vrací vodu do říčních koryt lužních lesů

Vědecká dobrodružství

Němci chtějí zpátky přirozené záplavy. Po desítkách let vrací vodu do říčních koryt lužních lesů
Lužní les

Plus

Rozsáhlý pás lužních lesů poblíž Lipska se přirozeně nezaplavuje už málem celé století. Vodu totiž odvádějí regulované říční toky a nově zbudované kanály. Zemědělská činnost, lesnictví nebo těžba jílu proměnily krajinu k nepoznání.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají