Věda Plus

Mokřady nabízí útočiště ptákům i dalším. „Také zadržují enormní množství vody,“ chválí ornitolog

Věda Plus

Mokřady nabízí útočiště ptákům i dalším. „Také zadržují enormní množství vody,“ chválí ornitolog
Přírodní rezervace Janovský mokřad - pár jeřábů popelavých

Plus

V posledních čtyřiceti letech zmizela z naší zemědělské krajiny třetina ptáků. Podle ornitologů je na vině intenzivní zemědělství, záměrné odvodňování krajiny a vysušování mokřadů. Dramatický úbytek ptáků se naši ornitologové snaží vyvážit chráněnými územími. Pod správou České společnosti ornitologické pečují o čtyři mokřadní ptačí rezervace v různých koutech Česka. A už vidí výsledky. Do obnovených mokřadů se postupně vracejí mizející nebo vymizelí ptáci i jiní živočichové.
Martina Rasch

Více z pořadu