Úžasné životy

Úžasné životy: Alexander Dubček podle Petra Pitharta

Úžasné životy

Úžasné životy: Alexander Dubček podle Petra Pitharta
Bývalý 1. tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Československa Alexandr Dubček.

Dvojka

Alexander Dubček patřil k čelním představitelům Pražského jara, po okupaci Československa v roce 1968 však řadu svých příznivců zklamal. Do politiky se vrátil po listopadu 1989, ovšem jen na krátko. Už v 60. letech a později po pádu totality se s ním často setkával někdejší český premiér Petr Pithart, který o něm bude vyprávět v dalším díle cyklu Úžasné životy.
Jakub Horáček

Ostatní také poslouchají