Turistický tip

Vydejte se po stopách umrlčích prken

Turistický tip

Vydejte se po stopách umrlčích prken
Umrlčí prkna bývala dříve častou upomínkou na zemřelé v šumavské krajině

Plzeň

Ještě zhruba před 100 lety by toto téma bylo s blížící se zimou velice aktuální. Dnes se jedná spíše o jakési ohlédnutí a komentář k určitým prvkům v krajině. Těmito prvky jsou umrlčí prkna, která se dodnes poskrovnu nacházejí na Šumavě. 3 z nich najdete například nedaleko Špičáku u kapličky sv. Antonína a sv. Barbory.
Kateřina Dobrovolná

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají