Turistický tip

Vycházka po centru města není vůbec k zahození. Důležité je dobře se dívat

Turistický tip

Vycházka po centru města není vůbec k zahození. Důležité je dobře se dívat
Fakulta právnická ZČU v Plzni stojí v sadech Pětatřicátníků

Plzeň

Vycházky nemusejí nutně směřovat jen do přírody. Taková pěkná vycházka se dá podniknout i ve městě, dokonce v jeho centru. Můžete tady obdivovat třeba architekturu staveb a spojovat si případné historické znalosti s konkrétními místy.
Kateřina Dobrovolná