Tlučhořovi

Tlučhořovi a Vinárna

Tlučhořovi

Tlučhořovi a Vinárna
Růžena; Tlučhořovi

Dvojka

Podnikání nikdy není lehké, o tom se přesvědčil i Mirko Hýl. Potom, co s Páťou sebrali ze hřbitova květiny, zamířili s nimi do vinárny, kde je chtěli prodat.