Tandem

Tomáš Hanuš - přednosta kliniky VFN, proděkan 1. LF UK Praha, vedoucí katedry urologie

Tandem

Tomáš Hanuš - přednosta kliniky VFN, proděkan 1. LF UK Praha, vedoucí katedry urologie
Tomáš Hanuš v Tandemu

Rádio vašeho kraje

Jan Rosák si pozval do Tandemu přednostu kliniky Všeobecné fakultní nemocnice, proděkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a vedoucího katedry urologie prof. MUDr. Tomáše Hanuše, DrSc. Prozradil pár zajímavostí ze své práce i to, jak se k práci lékaře dostal.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají