Tandem

Prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., přednosta neurochirurgické kliniky 1. LF UK, Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a Ústřední vojenské nemocnice v Praze

Tandem

Prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., přednosta neurochirurgické kliniky 1. LF UK, Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a Ústřední vojenské nemocnice v Praze
Jan Rosák

Rádio vašeho kraje

Více z pořadu