Tandem

Doc. MUDr. Vladimír Visokai, PhD., přednosta Chirurgické kliniky 1. LF a FTN v Praze

Tandem

Doc. MUDr. Vladimír Visokai, PhD., přednosta Chirurgické kliniky 1. LF a FTN v Praze
Jan Rosák

Rádio vašeho kraje

Ostatní také poslouchají