Tandem

- Dana Hábová, tlumočnice a překladatelka

Tandem

- Dana Hábová, tlumočnice a překladatelka
Jan Rosák

Rádio vašeho kraje