Taktovka

V Talichově salonku

Taktovka

V Talichově salonku
Taktovka

Vltava

Rozhovor s cembalovým virtuosem Mahanem Esfahanim a skladatelem Miroslavem Srnkou. O české premiéře skladby Standstill, o Zuzaně Růžičkové, o spolupráci s rozhlasovými symfoniky i vztahu k české hudbě hovoří s umělci moderátorka Jana Trojanová.