Světem vážné hudby

Hudební portréty na snímcích z archívu ČRo Plzeň - Hraje Plzeňská filharmonie: Jakub Lokaj: Koncert pro fagot a orchestr C dur; Karel Kohout: Sinfonia in f pro smyčce; Karel Stamic: Koncert pro klarinet a orchestr Es dur, zv. Darmstadtský (část)

Světem vážné hudby

Hudební portréty na snímcích z archívu ČRo Plzeň - Hraje Plzeňská filharmonie: Jakub Lokaj: Koncert pro fagot a orchestr C dur; Karel Kohout: Sinfonia in f pro smyčce; Karel Stamic: Koncert pro klarinet a orchestr Es dur, zv. Darmstadtský (část)
Housle

Vltava

Více z pořadu