Světem vážné hudby

Hudební portréty na snímcích z archívu ČRo Plzeň: Anton Fils: Sinfonia in Es, Koncert pro flétnu a orchestr D dur, Symfonie G dur; Wolfgang Amadeus Mozart: Sonáta pro housle a klavír e moll (1. věta)

Světem vážné hudby

Hudební portréty na snímcích z archívu ČRo Plzeň: Anton Fils: Sinfonia in Es, Koncert pro flétnu a orchestr D dur, Symfonie G dur; Wolfgang Amadeus Mozart: Sonáta pro housle a klavír e moll (1. věta)
Housle

Vltava

Více z pořadu