Svět zvířat

Myslivost a myslivecký kalendář

Svět zvířat

Myslivost a myslivecký kalendář
Myslivec

Sever

Co přivedlo Petra Dvorského k myslivosti? Co dělají myslivci v lednu a únoru a jak vůbec vypadají jednotlivé měsíce mysliveckého roku?
Stanislava Brádlová

Ostatní také poslouchají