Svět ve 20 minutách

Sít, nebo nesít? Válka na Ukrajině může zdražit chléb ve světě a vést až k společenským nepokojům

Svět ve 20 minutách

Sít, nebo nesít? Válka na Ukrajině může zdražit chléb ve světě a vést až k společenským nepokojům
sucho

Plus

Rusko a Ukrajina se dohromady podílejí na světovém exportu pšenice asi z jedné třetiny. Když ale Rusko 24. února na sousední zemi zaútočilo, černomořské přístavy, kudy ukrajinské obilí proudí do světa, se v podstatě uzavřely. O nevyhnutelných důsledcích v podobě potravinové krize píše britský deník Financial Times.
Miroslav Tomek