Střípky z archivu

Zlatý lupínek

Střípky z archivu

Zlatý lupínek

Klasické dílo Boženy Němcové

Ze sbírky Národní báchorky a pověsti obrozenské autorky pohádek, venkovských povídek, a črt z lidového života.


Čte Jan Hartl.