Stretnutie

Stretnutie - 10. 12. 2023

Stretnutie

Stretnutie - 10. 12. 2023
Magazín Stretnutie pripravujú: dolný rad zľava Elena Kotová, Kamila Schusterová, horný rad zľava Erik Šimoňák, Kristína Chrenková, Gabriel Sedlák a Richard Trsťan

Radiožurnál